Nyheter

Regionala avtalsråd!

Som en del i förberedelserna kommer förbundet att genomföra regionala avtalsråd. De regionala avtalsråden kommer genomföras på tre olika ställen i Sverige, från norr till söder.

Syftet med de regionala avtalsråden är att öka kunskapen och förståelsen om hur en avtalsrörelse bedrivs och vilka parametrar som är viktiga och kommer att påverka utfallet, exempelvis

  • Vad innebär en LO samordning?
  • Vad innebär en samordning inom 6F?
  • Hur fungerar lönenormeringen på svensk arbetsmarknad?
  • Vad är ett löneutrymme och hur kommer man fram till det?

Utöver ovanstående så kommer diskussioner ske med syfte att öka kunskap och förståelse för hur måleriavtalet påverkas av ovanstående. Vi kommer också att genomföra ett ”förhandlingsspel” i syfte att prioritera och rangordna olika avtalsförslag som deltagarna personligen har, men även med utgångspunkt från de lokala avtalsråden samt resultat och måluppfyllelse av tidigare genomförda avtalsförhandlingar.

De regionala avtalsråden är ett förberedande organ inför det centrala avtalsrådet som genomförs i december månad, vilken i sin tur fastställer de yrkanden som förbundet kommer att driva i kommande avtalsförhandlingar.