Nyheter

Vad innebär en LO-samordning?

Inför varje avtalsrörelse brukar LO-förbunden samordna sig kring ett antal krav som förbunden gemensamt ska driva i avtalsrörelsen. Utöver de gemensamma kraven fastställer förbunden sedan sina egna krav.

De senaste åren har LO-samordningen fått ett större utrymme då meningarna från förbunden inom LO skiljer sig desto mer.

Det hela gick så långt att under avtalsrörelsen 2016 stod LO utan en samordning. Målarna valde då att tillsammans med övriga förbund inom 6F samordna sig med gemensamma krav och en gemensam förhandlingsstruktur genom lilla och stora förhandlingsdelegationen.

Målarna föredrar alltid en LO-samordning, desto fler vi är desto starkare blir vi!

Målarna ser fram emot ett starkt och enat LO under nästa års avtalsförhandlingar där målarna får komma till tals och vi tillsammans kan arbeta för ett jämlikare Sverige utan tjafs!