Nyheter

Vad är en förhandlingsdelegation?

För att öka inflytandet och delaktigheten i avtalsrörelsen utser Målarna förhandlingsdelegationer för respektive avtalsområde som ska representera Målarnas medlemmar ute på arbetsplatserna.

Delegationerna utgör ett stöd till förhandlingsledningen under avtalsförhandlingarna. De är med och tar ställning till arbetsgivarens bud och är med i diskussionen om huruvida man ska anta eller förkasta olika förslag och krav som dyker upp under förhandlingarna. Slutgiltigt beslut om att anta eller förkasta förslag till nya avtal har förbundsstyrelsen som också beslutar om att vidta konfliktåtgärder.