Nyheter

Målarna vinner dom i AD!

Arbetsmiljöfrågor är alltid högt prioriterat på Målarnas agenda. Ett specifikt problemområde som Målarna tidigare uppmärksammat är tillgången och utformningen av lunch- och omklädningsrum. I andra branscher på svensk arbetsmarknad är det en självklarhet att personalen har tillgång till rena och välutrustade personalutrymmen, som innehåller alla de faciliteter som arbetet kräver. Måleribranschen tycks i många avseenden skilja sig kraftigt på just denna punkt. Det är inte bara själva utformningen och utrustningen i sig som är ett stort problem, utan också den totala avsaknaden av lunch- och omklädningsrum i sin helhet. Det är inte rimligt att målarna skall tvingas att byta om och äta i bristfälliga utrymmen som utsätter dem för hälsofara, då till exempel tvättmöjligheter och andra faciliteter saknas.

 

I mitten av december 2017 påträffade Målareförbundets avdelning 1 i Stockholm, genom en skyddsrond av ett regionalt skyddsombud, en arbetsplats där målarna hade anvisats ett skyddsrum som personalutrymme. När det regionala skyddsombudet genomförde skyddsrond på arbetsplatsen visade det sig att 5-7 målare använde sig av skyddsrummet som personalutrymme. Arbetsplatsen hade vid skyddsronden pågått i över ett halvår. Sedan starten hade målare vid olika tillfällen försökt få arbetsgivaren att ombesörja personalutrymme enligt kraven som ställs i arbetsmiljölagen och i kollektivavtalet för måleriyrket. Arbetsgivaren hörsammade inte målarnas krav.

Arbetsgivaren påstod under tvisten att denne anvisat lägenheter, där måleriarbeten för tillfället inte utfördes, som personalutrymme och att dessa uppfyllt kraven i arbetsmiljöavtalet på ett personalutrymme.

Arbetsdomstolen meddelade den 22 januari 2020 att bolaget förlorat målet och ska med det betala skadestånd till förbundet och till medlemmarna.