Nyheter

Förhandlingsdelegationen har haft sin första träff!

För att öka inflytandet och delaktigheten i avtalsrörelsen utser Målarna förhandlingsdelegationer för respektive avtalsområde som ska representera Målarnas medlemmar ute på arbetsplatserna.

Delegationerna utgör ett stöd till förhandlingsledningen under avtalsförhandlingarna. De är med och tar ställning till arbetsgivarens bud och är med i diskussionen om huruvida man ska anta eller förkasta olika förslag och krav som dyker upp under förhandlingarna. Slutgiltigt beslut om att anta eller förkasta förslag till nya avtal har förbundsstyrelsen som också beslutar om att vidta konfliktåtgärder.

Målarnas Förhandlingsdelegation för måleriavtalet utgörs av

Peter Sjöstrand– Avtalssekreterare

Förbundskontoret

Stefan Cedermark– Förhandlingsledning

Förbundskontoret

Robin Johansson– Förtroendevald

Avdelning 2

Jakob Nilsson– Förtroendevald

Avdelning 4

Mikael Ahlberg– Förtroendevald

Avdelning 1

Josefine Krantz– Förtroendevald

Avdelning 6

Roger Westman– Förtroendevald

Avdelning 5

Johan Ryttare – Förtroendevald

Avdelning 9

Anders Andersson– Förbundsombudsman

Förbundskontoret

Jan Staaf– Förbundsombudsman

Förbundskontoret

Niklas Holmqvist– Förbundsombudsman

Förbundskontoret

Linda li-Käld– Förbundsombudsman

Förbundskontoret

Conny Andersson– Förbundsombudsman

Förbundskontoret

Förhandlingsdelegationen har den 3-4/2 haft sin första träff inför avtalsförhandlingarna. Under träffen har delegationen diskuterat

 • Förhandlingsordning
 • Beredskap
 • 6F
 • Medlingsinstitutet
 • LO samordning
 • Pottberäkningar
 • Avtalsyrkanden och rekommendationer
 • Avtalsförslag
 • Löneutveckling och lönestatistik
 • Jämställdhetsstatistik
 • Arbetsmiljö & trygghet
 • Kommunikation
 • Konfliktorganisation
 • Och mycket mera!
 •  

Förbundet har självklart redan under hösten arbetat med förberedelser i form av lokala, regionala och centrala avtalsråd, omvärldsanalyser och strategier. Målarna är taggade för ett nytt ännu bättre kollektivavtal. Det är målarna värda! Raka rör, Inget tjafs! Avtal2020

 

Vill du veta mer om vilka som sitter i förhandlingsdelegationen? Se videon!