Nyheter

”Horribelt förslag från utredningen!”

I fredags rapporterade tidningen Arbetet en läcka från utredningen rörande arbetsrätten. En utredning som har sitt ursprung från Januariavtalet.

Utredningen föreslår att facket inte ska kunna ogiltigförklara uppsägningar på grund av personliga skäl på företag med färre än 15 anställda. Det innebär att företag fritt, utan anledning kan säga upp anställda utan att vi kan ogiltigförklara uppsägningen. Istället för att företag ska bevisa varför de säger upp ska vi bevisa att de säger upp utan giltiga skäl. Enda möjligheten vi skulle ha att hejda en uppsägning är genom att bevisa att uppsägningen har sin grund i diskriminering, bryter mot förtroendemannalagen eller föräldraledighetslagen. En vansinnig rättsordning. Så kan vi inte ha det!

En klar majoritet av våra medlemmar arbetar på företag med upp till 15 anställda. Det innebär att en majoritet av våra medlemmar med ett penseldrag skulle se sin anställningstrygghet närmast fullständigt gå upp i rök. De skulle lämnas kvar med att lita på sin arbetsgivares godtycke och vänlighet. Något som även strider mot internationella åtagande Sverige gjort i ILO som innebär att uppsägningar skall vara sakligt grundade.

Vi vet bättre, vi vet att det inte går att rubba balansen på arbetsmarknaden på detta sätt utan att det får reella konsekvenser för våra medlemmar.

Mikael Johansson, Förbundsordförande

”Det är ett horribelt förslag från utredningen, som innebär en gigantiskt maktförskjutning till arbetsgivarens favör.  Man kan inte behandla människor på det här sättet, det är ovärdigt. Människor som går till jobbet och skapar värde varje dag förtjänar trygghet, dem förtjänar att inte gå runt med en rädsla över att bli uppsagda om man ifrågasätter sin arbetsgivare eller säger ifrån vid orättvisor, eller för den delen är hemma med tex sjuka ban. Det är inget sunt förhållande för vare sig människan eller ekonomin.”

Makt, inget tjafs

Avtal2020