Nyheter

Stoppa våldet i arbetslivet!

Ratificera ILO-Konvention 190 nu!

 

MIRA stöttar ett ytterligare ett möjligt verktyg mot våld och trakasserier i arbetslivet.

ILO antog sommaren 2019 en ny konvention gällande avskaffandet av våld och trakasserier i arbetslivet – C190. MIRA välkomnar denna konvention med öppna armar och anser att Sverige snarast ska ratificera den. Konventionen har möjlighet att vara användbar som ett ytterligare verktyg mot våld, trakasserier och diskriminering. Framförallt som ett verktyg till att sätta press på arbetsgivare att ta tag i dessa frågor. Afa tog fram en rapport gällande våld i arbetslivet 2018 som visade att över var tionde arbetsolycksfall orsakas av hot och våld. En tydlig indikator på att något måste göras omgående. Konventionen riktar också strålkastarljuset på ett par nya områden. Bland annat hur våld i nära relation påverkar arbetet. 1 av 5 kvinnor i Storbritannien vittnar om att ha stannat hemma från jobbet på grund av könsbaserat våld och flera av dessa har till följd mist jobbet. C190 vill se till att personer inte ska behöva välja mellan inkomst eller säkerhet. Konventionen anser att regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan bidra, som en del i andra åtgärder, till att uppmärksamma, agera vid och ta itu med konsekvenserna av våld i nära relation.

Ett annat område är det som beskrivs som ”tredje part”. Att machokulturen är väl inbiten i byggbranschen kan inte komma som en nyhet för någon. Machokulturen gör att jargongen ofta beskrivs som hjärtlig men rå. Problemet med det är att det bidrar till en normalisering av det som både är och kan leda till trakasserier och andra allvarliga kränkningar inom arbetslivet. C190 uppmärksammar att våld och trakasserier kan förekomma inte bara på den direkta arbetsplatsen av kollegor utan av exempelvis beställare eller hyresgäster. Alltså ”tredje part” men även att det kan förekomma vid sociala aktiviteter eller resor kopplade till arbete och att det även här måste finnas lagar, regler och avtal som skyddar arbetstagare. ILO ser det som en mänskligrättighet att ha ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier. Det gör MIRA också.

Josefine Krantz, ansvarig för MIRA

”Att det över huvud taget finns en konvention som C190 tyder återigen på att detta är frågor vi måste ta krafttag emot.”