Nyheter

Nu gäller det!

Förhandlingarna är i full gång. Nu håller vi ihop och ger järnet. Vi vet vad vi vill och vi kommer att vara tydliga med det. Raka rör – Avtal 2020!

 

Peter Sjöstrand – Avtalssekreterare, vice ordförande, Förbundskontoret  Sollentuna

Peter har sedan 2011 innehaft posten som både förhandlingschef och vice ordförande i förbundet! Med högt förtroende i både förbundet och LO leder han förbundets förhandlingar tillsammans med delegationen.

En förhandlingschef med huvudet på skaft och en arbetskapacitet få kan mäta sig med!

Stefan Cedermark – Förhandlingsledning, Förbundskontoret

Försteombudsman på förbundskontoret och har kamperat med Peter som ena halvan av förhandlingsledningen sedan 2013. Lösningsorienterad och principfast!

Robin Johansson – Förtroendevald, avdelning 2

Ny i förhandlingsdelegationen! Robin har envist arbetat med fackliga studier som största område inom avdelning 2 sedan 2013. Har sedan 2016 backat upp avdelningen inom de flesta fackliga områden samt genomfört förbundsuppdrag inom organisering på ett lackföretag.

Jakob Nilsson – Förtroendevald, avdelning 4

Ny i förhandlingsdelegationen! Ungdomsfrågor och Organisering borde nästan stå tatuerat på Jakobs rygg. Jobbar utanför boxen och mentorskap är något Jakob brinner för!

Mikael Ahlquist – Förtroendevald, avdelning 1

Ny i förhandlingsdelegationen! Förtroendevald på företagsnivå (MB) som sedan 2019 haft uppdraget som studieorganisatör i avdelning 1. Lyhörd och alltid med medlemmarnas bästa i fokus!

Josefine Krantz – Förtroendevald avdelning 6

Ny i förhandlingsdelegationen! Josefine brinner för jämställdhet! Något som visar sig både genom att hon är ansvarig för MIRA samt internationella uppdrag inom området för BWI. Knivskarp under press!

Roger Westman – Förtroendevald, avdelning 5

MB-ombud och styrelseledamot i avdelning 5. Suttit med flera gånger i förhandlingsdelegationen. Pratar gärna ackord och tänker innan han pratar!

Johan Ryttare – Förtroendevald, avdelning 9

Ny i förhandlingsdelegationen men knappast i förbundet. Förtroendevald i många år i avdelning 5 samt en lokalkännedom som heter duga!

Anders Andersson– Förbundsombudsman, Förbundskontoret

Inte ny i förhandlingsdelegationen men första gången som förbundsombudsman. Ansvarig för kommunikation, politik, studier och yrkesutbildning! Analys och ideologi är Anders plattform!

Jan Staaf – Förbundsombudsman, Förbundskontoret

Ansvarig för IT och förbundets paragrafnörd. Är det någon som uppmärksammar en skakig formulering är det Janne!

Niklas Holmqvist – Förbundsombudsman, Förbundskontoret

Arbetsmiljöansvarig och en riktig arbetshäst med en struktur få kan mäta sig med! Niklas är också konfliktansvarig.

Linda li-Käld – Förbundsombudsman, Förbundskontoret

Ny i delegationen som förbundsombudsman men inte som delegat. Ansvarig för MB-frågor och en progressiv kraft!

Conny Andersson – Förbundsombudsman, Förbundskontoret

Ansvarig för försäkringsfrågor och arbetsplatsorganisationen. En prestigelös kreatör som inte drar sig från att tänka utanför boxen! Conny är också konfliktansvarig.

Stefan Andersson – Ombudsman, avdelning 2

Stefan är lokalombudsman från avdelning 2 och den som suttit längst i förhandlingsdelegationen. Har ett förflutet som mätare och den som ibland kan bjuda på en limerick.