Nyheter

Förhandlingarna ”Omställning och trygghet”

Målarnas styrelse har beslutat att återinträde i förhandlingarna ”Omställning och trygghet” som pågår mellan LO-PTK och Svenskt Näringsliv.

Målarna lämnade förhandlingen i vintras då vi tyckte att de bedrevs utan att förbunden har tillräcklig insyn och påverkan
Det som förhandlas är anställningstryggheten. 2017 kallade LO till förhandling, då de fackliga organisationerna såg stora problem med otrygga anställningar som allmän visstid och hyvling.
Målarnas ordförande Mikael Johansson säger att Målarna är beredda att förhandla om mycket, men inte allt.

– Förhandlingarna handlar bland annat om begreppet saklig grund vid uppsägning, som i och med LO repskaps beslut inte blir förhandlingsbart. Nu blir det en kraftmätning med våra motparter som är nödvändigt om vi skall nå fram till ett godtagbart resultat. Målarnas anställningstrygghet är ingen handelsvara att användas i en politisk kohandel.