Nyheter

Sätt dig in i din framtid!

Här nedan kan du ladda ner och läsa både våra aktuella huvudyrkanden i kollektivavtalsförhandlingarna för 2020 samt Måleriföretagens syn på saken. 

När det nu är dags att förhandla kommer vi med en treårig avtalsperiod bakom oss. Under dessa år har det varit högkonjunktur inom bygg- och måleribranschen med låg arbetslöshet och goda vinster för företagen. Den ekonomiska uppgång som vi har bakom oss har haft en positiv effekt i den svenska ekonomin. Denna vinst är Målareförbundets medlemmar med och bidrar till genom sitt arbete och skall därför ha en berättigad andel av i form av löneökningar. Detta har vi med oss inför kommande avtal 2020.

Läs Målarnas huvudyrkanden här!

Läs Måleriföretagens yrkande här!