Nyheter

Vi finner oss inte i lagstiftning baserat på en uppgörelse som inte finns!

Idag meddelar regeringen genom arbetsmarknadsministern att Toijer-utredningen läggs åt sidan och att dem nu går vidare med slutbudet från Svenskt Näringsliv. Inledningsvis gläds vi såklart över att utredningen slängs i den historiska skräphög där den hör hemma. Vi har sagt från början att utmaningen om anställningstrygghet aldrig kan betalas med försämringar. Konflikten står inte mellan de arbetstagare som har anställningstrygghet och de som inte har det. Denna uppfattning råder fortsatt hos oss. I dagsläget säger regeringen att dem nu går vidare med en uppgörelse, här krävs inledningsvis en sakupplysning till både regeringen, våra medlemmar och svenska befolkningen. Det finns ingen uppgörelse. Förhandlingarna har genomförts av LO, PTK och Svenskt näringsliv. Vi, hela LO och delar av PTK har sagt nej. För att en uppgörelse ska finnas måste de förhandlande parterna lämnat accept på densamma, det är inte gjort och därför finns heller ingen uppgörelse.

Skälet att vi tillsammans med ett enhälligt LO sa nej till uppgörelsen är att den helt enkelt inte löser problemen på arbetsmarknaden. Den löser inte utmaningarna om allmän visstidsanställning, delade turer eller arbetslöshet. Den löser heller inte säsongsarbetslöshet, otryggheten eller sms-anställningar.

Vi sa senast förra veckan att om Svenskt Näringslivs förslag blir underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund. 

Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar. Det klassiska begreppet ”sist in först ut” skulle få en helt ny innebörd när antalet undantag från turordningen skulle öka i en aldrig tidigare skådad omfattning. Vi skulle helt enkelt få en arbetsmarknad som kommer präglas av rädsla och oro. Vi står fast vid detta budskap.

Om arbetsmarknadsministern menar allvar med hennes uttalande på presskonferensen att beslutet värnar partsmodellen på svensk arbetsmarknad måste nu förhandlingarna börja om. Tojier utredningen slängs på historiens skräphög där den hör hemma. Minister är också tydlig med att lagstiftningen ska fungera för hela arbetsmarknaden. Idag har 1,4 miljoner arbetare sagt nej till uppgörelsen mellan näringslivet och tjänstemännen. Vi ser därför fram emot att med regeringen förhandla så att vi kan få en lagstiftning som även fungerar för arbetare. Vi har en lång väg att gå från nuvarande uppgörelse för att det ska vara möjligt.

Mikael Johansson, Ordförande- Målarna