Nyheter

Vart är LAS på väg?

Regeringen meddelade att man går vidare med Svenskt Näringslivs och PTKs förslag till LAS-förändringar. Sju av LOs 14 medlemsförbund, Byggnads, Seko, Transport, Fastighets, Pappers, Elektrikerna och Målarna, är djupt kritiska till regeringens hantering av denna fråga. Svenskt Näringsliv och PTK sade ja till förslaget om ett nytt LAS-avtal. Nu går regeringen vidare med LAS-utredningen, under hot om misstroendeförklaring. 

Överenskommelsen innehåller förändringar av arbetsrätten och vad företag och fack kan komma överens om för ytterligare undantag från exempelvis turordningsregler utöver det som står i lagen. Enligt förslaget får arbetsgivaren rätt att göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägning för tre anställda, och det oavsett företagets storlek. I dag har arbetsgivaren rätt att göra undantag för max två personer i företag med högst tio anställda. Begreppet saklig grund för uppsägning byts till sakliga skäl. Det ska bli klarare vad som ger uppsägning eller avsked och man kan därmed minska antalet tvister.

Vi befinner oss i en tid där våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. Gå in på anstallningstrygghet.nu

Nu är det hög tid att agera!