Nyheter

Uppdatering gällande avtalsförhandlingarna!


Arbetsgivarna har fortfarande inte tagit kontakt för att förhandla på riktigt och vi har fortfarande inte fått något bud.

Den 20 november varslade Målarna om konflikt som träder i kraft den 1december. Syftet med varslet är att öka trycket och förmå arbetsgivarna att teckna ett nytt måleriavtal. Arbetsgivarna har fortfarande inte tagit kontakt för att förhandla på riktigt och vi har fortfarande inte fått något bud.

När ett varsel läggs så startar en del mekanismer, bl.a. så träder Medlingsinstitutet in och tillsätter medlare i den pågående konflikten. Medlingsinstitutets uppgifter finns i medbestämmandelagen och i förordningen med instruktion för Medlingsinstitutet. Bestämmelser om medling finns också i förordningen om medling i arbetstvister. Om stridsåtgärder redan har påbörjats, får Medlingsinstitutet utse medlare utan parternas samtycke.

Medlingsinstitutet har nu tillsatt två stycken medlare som påbörjat sitt arbete, initialt så inleder de en kartläggning över vilka yrkanden som finns från respektive part och utifrån det så kommer de så småningom att lägga ett förslag till uppgörelse som de bedömer har förutsättningar för bägge parter att anta. Detta kommer att ske innan den 1 december då konflikten utbryter, hela syftet med Medlingsinstitutets funktion är att försöka förhindra att konflikt utbryter.

Om parterna inte antar föreslagen uppgörelse är risken stor att konflikt utbryter, medlarna har då i detta läge gjort sitt men kan i ett senare skede på parternas begäran eller på eget initiativ påbörja en ny medling. Om konflikt utbryter så är det i första hand upp till parterna att själva försöka lösa situationen och träffa ett nytt avtal. Det är inte i ett sådant ovanligt att stridsåtgärderna utökas för att sätta ytterligare tryck i förhandlingarna.

Hur det blir för vår del är i skrivande stund osäkert, vi går in för att teckna ett nytt avtal och hoppas att även Måleriföretagen gör detsamma och inser att de måste börja göra vissa kompromisser för att det ska vara möjligt.