Nyheter

Lackerare, sätt dig in i din framtid!

Här nedan kan du ladda ner och läsa både våra aktuella huvudyrkanden i kollektivavtalsförhandlingarna
för 2020 samt Motorbranschens syn på saken. Vi kommer till förhandlingarna med en treårig avtalsperiod bakom oss. Dessa år av ekonomisk uppgång har haft en positiv effekt på den svenska ekonomin och högkonjunkturen med låg arbetslöshet har gett företagen goda vinster. Vinster som medlemmarna i Målarna i högsta grad har bidragit till med sitt arbete och som vi ska vi ha en berättigad andel av, genom löneökningar. 

Detta har vi med oss inför kommande avtal 2020.

Läs Målarnas huvudyrkanden här! 

Läs Motorbranschens yrkande här!