Sök

Den här söktjänsten söker på hela webbplatsen. Du kan välja att specificera din sökning genom att kombinera ord.

Goda skäl att bli medlem nu!

Trycket ökar! Nu väljer många som har stått oorganiserade att bli medlemmar i Målarna! Att vara med i facket ger skydd och trygghet för alla, oavsett var i yrkeslivet du befinner dig. Förra gången det blev uppsägningar var det riktigt skönt att ha facket bakom sig. Det kan våra medlemmar

Målarna förlänger Kollektivavtalen!

Målarna tar tillsammans med övriga fackförbund inom LO ansvar för jobben och den svenska ekonomin och förlänger kollektivavtalen 6 månader. Parterna inom industrin har av OPO, opolitisk ordförande, mottagit ett förslag om att skjuta upp avtalsförhandlingarna och prolongera (förlänga) gällande avtal till hösten 2020 på grund av effekterna av coronaviruset. Samtliga

Nu gäller det!

Förhandlingarna är i full gång. Nu håller vi ihop och ger järnet. Vi vet vad vi vill och vi kommer att vara tydliga med det. Raka rör – Avtal 2020!

Stoppa våldet i arbetslivet!

Ratificera ILO-Konvention 190 nu!   MIRA stöttar ett ytterligare ett möjligt verktyg mot våld och trakasserier i arbetslivet. ILO antog sommaren 2019 en ny konvention gällande avskaffandet av våld och trakasserier i arbetslivet – C190. MIRA välkomnar denna konvention med öppna armar och anser att Sverige snarast ska ratificera den.

”Horribelt förslag från utredningen!”

I fredags rapporterade tidningen Arbetet en läcka från utredningen rörande arbetsrätten. En utredning som har sitt ursprung från Januariavtalet. Utredningen föreslår att facket inte ska kunna ogiltigförklara uppsägningar på grund av personliga skäl på företag med färre än 15 anställda. Det innebär att företag fritt, utan anledning kan säga upp

Räknesnurra för pensionen!

Att medvetet ha koll på sin avtalspension får stor betydelse i framtiden, framförallt för de yngre. Många medlemmar känner att det spelar ingen roll vad jag gör, mer fel kan man knappast ha. Att arbeta på ett företag som har kollektivavtal genererar extra pensionsavsättning om 4,5%. Placerar dessutom medlemmen avsättningen

LO-Samordning

Dessa krav innehåller LO-samordningen: 1. Löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet. 2. Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet. 3. Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön,

Förhandlingsdelegationen har haft sin första träff!

För att öka inflytandet och delaktigheten i avtalsrörelsen utser Målarna förhandlingsdelegationer för respektive avtalsområde som ska representera Målarnas medlemmar ute på arbetsplatserna. Delegationerna utgör ett stöd till förhandlingsledningen under avtalsförhandlingarna. De är med och tar ställning till arbetsgivarens bud och är med i diskussionen om huruvida man ska anta eller

Målarna vinner dom i AD!

Arbetsmiljöfrågor är alltid högt prioriterat på Målarnas agenda. Ett specifikt problemområde som Målarna tidigare uppmärksammat är tillgången och utformningen av lunch- och omklädningsrum. I andra branscher på svensk arbetsmarknad är det en självklarhet att personalen har tillgång till rena och välutrustade personalutrymmen, som innehåller alla de faciliteter som arbetet kräver.

Förhandling om nytt kollektivavtal för lackerare!

Målarna har begärt förhandling med MAF för lackavtalet i bil- och industrilackeringsbranschen. Lackavtalets medlemmar utgör ca 5% av medlemskåren och Målarna är stolta över att få företräda våra lackmedlemmar i avtalsförhandlingarna. För oss är det viktigt att man ska kunna leva på sin lön när man arbetar. Men, man ska också