Avtal 2020

Avtalsrörelsen 2020 har startat

2020 är det åter dags för Målarna i likhet med många andra förbund att med sina respektive motparter förhandla om ett nytt kollektivavtal. Vi genomför ett antal aktiviteter som förbundet och avdelningarna kommer att genomföra i syfte att sluta ett måleriavtal att vara stolta över.

För att klara av att genomföra avtalsförhandlingar på ett bra sätt behövs såväl en god struktur och framförhållning. Många olika delar av organisationen är involverade på olika sätt och för att lyckas behöver dessa koordineras så att de hänger ihop med varandra på ett bra och naturligt sätt.

Medlemmarna skall ges möjlighet att lämna synpunkter på hur framtidens kollektivavtal skall vara utformat, ombudsmännen som i sin vardag arbetar med avtalet som utgångspunkt skall ges möjlighet att utifrån sitt perspektiv bidra med hur avtalet skall utvecklas. De olika demokratiska organ som exempelvis avtalsråd, avdelnings- och förbundsstyrelse skall ges möjlighet att prioritera och definiera vilka frågor som utifrån rådande förutsättningar skall föras fram som skarpa krav gentemot vår motpart.

Det är mycket viktigt att de frågor målarna driver har en bra förankring i medlemsleden, det är till syvende och sist medlemmarna vi kommer att vända oss till om förhandlingarna kärvar och be dem att i solidaritetens namn med landets övriga målare lägga ner sina penslar, lämna arbetsplatsen, acceptera en ersättning som i många fall är lägre än den lön de skulle haft om de arbetat. Det är endast med den fulla vetskapen om att de är villiga att göra just detta för att de anser frågorna vara så viktiga att uppoffringen är värd detta för att åstadkomma de förändringar vi vill uppnå vi är att betrakta som en stark facklig organisation som har både viljan och förmågan att åstadkomma reella förändringar för våra medlemmar även om det krävs en konflikt för att lyckas.