Avtal 2020

Arbetstid

I tidigare avtalsrörelser berättade arbetsgivarorganisationen att de tyckte att vi var omoderna som jobbade måndag till fredag mellan 06:30-16:30.

De kom med kravet att vi skulle byta schema och gå enligt arbetstidslagen. Det skulle innebära en arbetstid mellan 05:00-22:00. Arbetsgivaren skulle bestämma mellan vilka av dessa tider vi skulle vara på jobbet. Och som om det inte vore nog, skulle vi också jobba med delade turer.

De sa att detta var för att målarens livspussel lättare skulle gå ihop.
Känner du att detta hade underlättat i ditt liv?
Skulle det verkligen göra vår bransch mer modern?

För vår del hade det absolut inte underlättat livspusslet. Hade vi fått välja så skulle en modernisering av arbetstiden bestå av att vi till att börja med arbetade 40 timmar i veckan inklusive restider. Målarna vill inte börja jobba kl 05:00 eller för den delen ha sin arbetsdag från 14:00-22:00. Vi längtar heller inte efter att jobba några timmar på morgonen – och sedan vara ”ledig” gratis under dagen för att första spacklingen kan torka, och sedan komma tillbaka på kvällen igen.

Om vi nu ska ändra arbetstiden så kanske i stället vi själva ska kunna välja när vi ska börja så att du har tid att hämta eller lämna barnen på skolan?

Om vi ska ändra arbetstiden så ska det vara till en förbättring och inte till en försämring!

 Vi jobbar vardagar, fem dagar i veckan, inget tjafs!