Avtal 2020

Jämställdhet

Jämställdhet är en fråga om grundläggande rättigheter. Målarna menar att alla ska ha samma rättigheter oavsett kön. Det gäller såväl i arbetslivet såväl som i samhället i stort.

Det råder ingen tvivel om att Måleribranschen är en bransch som utgörs av en klart manlig majoritet. Frågan vi på Målarna måste ställa oss och våra medlemmar då, är vilka eventuella konsekvenser får detta? Är det av tradition som det är på det viset eller är det på grund av att du som målare får olika förutsättningar beroende på om du är man eller kvinna.

Vi på Målarna tror att det är en blandning av båda två.

Att Målare i Sverige är ett manligt kodat yrke kan inte ha undgått någon, det ser vi inte minst rent statistiskt, där vi ser att ca 10 procent av branschen utgörs av kvinnor. Det gör oss till det hantverkaryrke med högst andel kvinnor men det är fortfarande en relativt låg andel sett till hela arbetsmarknaden.

Kvinnliga målare får utstå en hel del utmaningar som män i branschen aldrig får. Detta måste vi göra någonting åt!

  • Kvinnor tjänar 98,6%? av vad män gör- Varför inte 100%?
  • Kvinnor förlorar pension vid graviditet- Varför då?
  • Kvinnors yrkeskunnighet blir oftare ifrågasatt- Vansinnigt!
  • Kvinnor saknar anställningsskydd vid sjukskrivning vid graviditet- Orättvist!
  • Kvinnor får oftare börja sin anställning med en provanställning – Varför då?
  • Kvinnor får mer än dubbelt så ofta inte ut arbetskläder som är anpassade till sin kropp – Vansinnigt!

På Målarna tycker vi att detta är oerhört förlegat. Att vi som bransch på 2000-talet inte lyckats ta itu med detta! Att vi som bransch inte lyckats skapa en bransch som är öppen för alla. En bransch där kompetens, produktivitet och yrkesskicklighet står i fokus!

Målarna är yrkesstolta hantverkare, med en otrolig problemlösningsförmåga. Så låt oss lösa problemen. Vi har lösningarna men lyssnar Måleriföretagen i Sverige?

Många gånger får vi som fackförbund höra från motparten att det är ackordets fel. Det mesta är enligt arbetsgivarna faktiskt ackordets fel. Allt från arbetsmiljö, ojämställdhet och stress är ackordets fel.
Trams säger vi!
Att flytta fokus från arbetsgivaransvar till ett lönesystem är inte bara fel i sak utan en övertro på enkla lösningar och rent krasst naivt. För hur ser det ut i andra branscher? Sticker måleribranschen ut när det gäller stress? Sticker vi ut när det gäller ojämställdhet? Svaret är såklart nej! Och därför kan vi inte heller härleda det till ackordet som lönesystem. Låt oss istället diskutera frågan seriöst och på en högre nivå! En nivå som gör skillnad!

Jämställdhet- Inget tjafs!