Avtal 2020

Prislista

De senaste avtalsrörelserna har vi ägnat en hel del tid åt att debattera och förhandla om ackordslönesystem. Det har i månt och mycket handlat om mätningsavgiften. Måleriföretagens angrepp på ackordslönesystemet genom att angripa mätningsavgiften gick så långt att vi blev nödgade, i ackordets försvar, att ta till vårat sista vapen, strejk!

Vi har försökt, tillsammans med Måleriföretagen, hitta en lösning på problematiken gällande betalningen av kompletterings- och bättringsarbete alltså en typ av parallellön. Men Måleriföretagen ägnade tiden endast åt att finna icke relevanta problematiseringsargument. 

Som följd av detta har parterna över en längre period inte klarat av att reglera prislistan för att möta upp dagens måleribransch utom några mindre riktade ökningar från 1 maj 2019.

Det är synd tycker vi. Ska ackordslönesystemet vara relevant för både arbetsgivare och målare behöver prislistan vara uppdaterad efter dagens bransch. Det funkar inte att över tid lägga ökningar på ortsprocent och förvänta sig en ökad relevans i lönesystemet. Vi tror att detta är medvetet av måleriföretagen. Vad som är medvetet från oss är inte bara att vi står bakom de två lönesystem vi har utan att vi vill utveckla dem!

Vi vill att fler ser fördelarna med ackord och de som inte, av olika anledningar, vill arbeta på ackord ska kunna arbeta på tidlön. Ingen motsättning, en förutsättning.

För att detta ska fungera så som vi vill måste däremot prislistan anpassas och riktade höjningar måste till snarast! 

Vi vill också öka förutsättningarna för målaren själv att få större inflytande över vilket lönesystem som han eller hon vill använda. Vad och hur arbetet ska genomföras styrs genom arbetsbeskrivningar och genom arbetsgivarens makt att leda och fördela arbetet. Hur målaren tar betalt för detta bör styras av målaren och vad som passar denne såklart!

Prislistan- Inget tjafs!