Avtal 2020

Resor

8 Timmar?

10 Timmar?

12 Timmar?

Hur lång ska en arbetsdag egentligen vara?

Många timmar i bilen blir det. Allt för ofta spenderar målaren upp till 11-12 timmar på sitt arbete men får bara betalt för 8. Hur kan detta vara ok? Under förra avtalsrörelsen drev vi en konsekvensändring av kollektivavtalet till följd av en EU-dom som vi kallat TYCO-domen.

Målareförbundet kräver att restiden till och från arbetet ska räknas som arbetstid inte ledig tid. Målarnas syn är att om man har arbetstid mellan 07:00 och 16:00 och är anställd i hemmet så ska man påbörja sin resa till arbetet 07:00 och sedan vara hem igen 16:00. 

Vi tvistar just nu om frågan i arbetsdomstolen.
Om vi förlorar tvisten i arbetsdomstolen så har vi det som i dag. Alltså, vi kan inte få det sämre än vad vi har det i dag. Vi har då möjlighet att få till förändringarna vi vill ha i kommande avtalsförhandlingar.

Arbetsgivarens makt att skicka våra medlemmar långa sträckor helt utan konsekvenser är en oinskränkt makt som för oss är helt orimlig. Hur ska man kunna planera sitt liv, hur ska man kunna lösa livspusslet? 

Många arbetsgivare sköter såklart detta med målaren på ett bra sätt men det ska inte vara beroende av sociala relationer. Det ska vara en maktbalans mellan arbetsgivare och målare som är rimlig. Det är det inte nu!

Resor- Inget tjafs!