Gör din röst hörd

Här kommer du som målare och lackerare att få vara delaktig i avtalsrörelsen och svara på frågor som berör våra kollektivavtal.

Fråga: