Media

Här har vi lagt upp filmer, bilder, texter och annat material om avtalsrörelsen 2020. Titta, läs, ladda ner och låt andra ta del av våra krav och vad Inget Tjafs 2020 står för.

Avtalet klart!

Trots ett dåligt utgångsläge, där arbetsgivarna suttit med alla trumf på hand, har vi lyckats nå flera förbättringar och en löneökning från och med 1 december på minst 1.000 kronor/mån.

Lackavtalet klart!

Målarna och Motorbranschens arbetsgivareförbund har tecknat ett nytt kollektivavtal för lackerarna. 

Spela videoklipp

Vår arbetsmiljö

Behöver en tandtekniker äta sin lunch i en gammal källare? Varför ska du göra det? Vill du veta mer? 

Högre Lön

Det går bra för företag och arbetsgivare. Det har varit högkonjuktur en längre tid. Produktiviteten ökar. Vinsterna ökar. Men lönerna – de hänger inte med i samma takt.

Spela videoklipp

Målarnas utveckling

Vi har kämpat för målarnas villkor i över 130 år. Vill du veta mer?

Spela videoklipp

Pension

Dags att börja räkna pension från första kronan, varje månad tycker vi! Vill du veta mer?

Arbetstidens förläggning

Trots ett dåligt utgångsläge, där arbetsgivarna suttit med alla trumf på hand, har vi lyckats nå flera förbättringar och en löneökning från och med 1 december på minst 1.000 kronor/mån.

Mätningsavgiften

Måleriföretagen vill ta bort ackordslönesystemet av den enkla anledningen att det är lönedrivande och ger Målaren, inte företaget, del av mervärdet!

Pension

Trots ett dåligt utgångsläge, där arbetsgivarna suttit med alla trumf på hand, har vi lyckats nå flera förbättringar och en löneökning från och med 1 december på minst 1.000 kronor/mån.

Spela videoklipp

Målarnas Arbetstid

Obetald ”håltimma” mitt på arbetsdagen? Aldrig säger vi! Vill du veta mer?

Anställning-
trygghet

Att Måleribranschen i olika utsträckning är en säsongsbetonat bransch, det vet vi. Att det är svårt att måla utvändigt på vintertid betyder det att våra medlemmar ska acceptera risken att årsinkomsten sjunker?

Spela videoklipp

Lackerare

Lackerare? Se hit! Vi tycker att du ska få 100% övertidsersättning från första timman och bättre framförhållning! Vill du veta mer?

Spela videoklipp

Målarna mobiliserar

Målarna mobiliserar. Tack alla medlemmar för engagemanget!

Arbetsmiljö

2016 omkom 45 arbetare på jobbet. 2017 var antalet uppe i 55. 2018, 58 personer. 2019 ser nu ut att få lika om inte ännu högre siffra. Är inte det en obehaglig trend?.