Nyheter

Goda skäl att bli medlem nu!

Trycket ökar! Nu väljer många som har stått oorganiserade att bli medlemmar i Målarna! Att vara med i facket ger skydd och trygghet för alla, oavsett var i yrkeslivet du befinner dig. Förra gången det blev uppsägningar var det riktigt

Läs mer

Nu gäller det!

Förhandlingarna är i full gång. Nu håller vi ihop och ger järnet. Vi vet vad vi vill och vi kommer att vara tydliga med det. Raka rör – Avtal 2020!

Läs mer

Räknesnurra för pensionen!

Att medvetet ha koll på sin avtalspension får stor betydelse i framtiden, framförallt för de yngre. Många medlemmar känner att

LO-Samordning

Dessa krav innehåller LO-samordningen: 1. Löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och

Målarna vinner dom i AD!

Arbetsmiljöfrågor är alltid högt prioriterat på Målarnas agenda. Ett specifikt problemområde som Målarna tidigare uppmärksammat är tillgången och utformningen av

Målarna mobiliserar

Under vecka 47 träffade vi målare på arbetsplatser runt om i hela Sverige! Riktigt bra samtal! Kunskapen hos målarna när

Bli medlem!

Trycket ökar! Nu väljer många som har stått oorganiserade att bli medlemmar i Målarna! Att vara med i facket ger

Märket? Nja…

Dagens lönebildningsmodell  På svensk arbetsmarknad bestäms löneökningstakten av fack och arbetsgivare inom industrin. Man brukar säga att industrin sätter märket.

Vad är en förhandlingsdelegation?

För att öka inflytandet och delaktigheten i avtalsrörelsen utser Målarna förhandlingsdelegationer för respektive avtalsområde som ska representera Målarnas medlemmar ute

Vad innebär en LO-samordning?

Inför varje avtalsrörelse brukar LO-förbunden samordna sig kring ett antal krav som förbunden gemensamt ska driva i avtalsrörelsen. Utöver de gemensamma kraven

Regionala avtalsråd!

Som en del i förberedelserna kommer förbundet att genomföra regionala avtalsråd. De regionala avtalsråden kommer genomföras på tre olika ställen

Centralt avtalsråd!

Huvudyrkanden närmar sig… De slutgiltiga synpunkterna, prioriteringarna och ställningstaganden inför formuleringen av huvudyrkanden närmar sig! Till skillnad mot lokala- och

Nu gäller det!

Förhandlingarna är i full gång. Nu håller vi ihop och ger järnet. Vi vet vad vi vill och vi kommer att vara tydliga med det. Raka rör – Avtal 2020!

Läs mer »

LO-Samordning

Dessa krav innehåller LO-samordningen: 1. Löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom

Läs mer »

Målarna vinner dom i AD!

Arbetsmiljöfrågor är alltid högt prioriterat på Målarnas agenda. Ett specifikt problemområde som Målarna tidigare uppmärksammat är tillgången och utformningen av lunch- och omklädningsrum. I andra

Läs mer »

Målarna mobiliserar

Under vecka 47 träffade vi målare på arbetsplatser runt om i hela Sverige! Riktigt bra samtal! Kunskapen hos målarna när det gäller kollektivavtal, arbetsvillkor och

Läs mer »

Bli medlem!

Trycket ökar! Nu väljer många som har stått oorganiserade att bli medlemmar i Målarna! Att vara med i facket ger skydd och trygghet för alla,

Läs mer »

Märket? Nja…

Dagens lönebildningsmodell  På svensk arbetsmarknad bestäms löneökningstakten av fack och arbetsgivare inom industrin. Man brukar säga att industrin sätter märket. Denna modell har sin grund

Läs mer »

Vad är en förhandlingsdelegation?

För att öka inflytandet och delaktigheten i avtalsrörelsen utser Målarna förhandlingsdelegationer för respektive avtalsområde som ska representera Målarnas medlemmar ute på arbetsplatserna. Delegationerna utgör ett

Läs mer »