Sök

Den här söktjänsten söker på hela webbplatsen. Du kan välja att specificera din sökning genom att kombinera ord.

Gör din röst hörd

Gör din röst hörd Här kommer du som målare och lackerare att få vara delaktig i avtalsrörelsen och svara på frågor som berör våra kollektivavtal. Fråga:

Avtal – hur funkar det egentligen?

Avtal – hur funkar det egentligen? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna på arbetsmarknaden kommer överens. Det som parterna kommer överens om bekräftas i ett kollektivavtal. Utan någon politisk inblandning. Det är det som brukar kallas den svenska modellen. En avtalsrörelse omfattar både löner och arbetsvillkor. Så förutom hur

Arbetstid

I tidigare avtalsrörelser berättade arbetsgivarorganisationen att de tyckte att vi var omoderna som jobbade måndag till fredag mellan 06:30-16:30. De kom med kravet att vi skulle byta schema och gå enligt arbetstidslagen. Det skulle innebära en arbetstid mellan 05:00-22:00. Arbetsgivaren skulle bestämma mellan vilka av dessa tider vi skulle vara

Inflytande

Att kunna påverka sin arbetsdag, att bli lyssnad på och möjlighet att ändra hur man tar sig an problem ser vi som en självklarhet! Våra medlemmar i Målarna vet ofta bäst själva! Det vet vi, för att vi vet att vi representerar en oerhört yrkeskunnig medlemskår. Det är skickliga yrkesmän-

Resor

8 Timmar? 10 Timmar? 12 Timmar? Hur lång ska en arbetsdag egentligen vara? Många timmar i bilen blir det. Allt för ofta spenderar målaren upp till 11-12 timmar på sitt arbete men får bara betalt för 8. Hur kan detta vara ok? Under förra avtalsrörelsen drev vi en konsekvensändring av

Prislista

De senaste avtalsrörelserna har vi ägnat en hel del tid åt att debattera och förhandla om ackordslönesystem. Det har i månt och mycket handlat om mätningsavgiften. Måleriföretagens angrepp på ackordslönesystemet genom att angripa mätningsavgiften gick så långt att vi blev nödgade, i ackordets försvar, att ta till vårat sista vapen,

Ledighet

Låt oss bli lite romantiska. Låt oss titta bakåt i historian för en sekund. Visste du att Målarna va först i Sverige med arbetsfria lördagar? Detta gjorde vi som första fackförbund redan 1955? Helt fantastiskt tycker vi. Av alla fackförbund och alla branscher va vi, Målarna, allra först! Redan då

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en fråga om liv och död. Arbetsmiljö är en fråga om att jobba för att leva eller leva för att jobba. Vi på Målarna ser det som självklart att arbetsmiljö inte bara är en juridisk fråga utan en fråga om grundläggande mänskligt värde. Som målare arbetar vi med

Jämställdhet

Jämställdhet är en fråga om grundläggande rättigheter. Målarna menar att alla ska ha samma rättigheter oavsett kön. Det gäller såväl i arbetslivet såväl som i samhället i stort. Det råder ingen tvivel om att Måleribranschen är en bransch som utgörs av en klart manlig majoritet. Frågan vi på Målarna måste